Home / Tag Archives: răng khôn

Tag Archives: răng khôn

Răng Khôn : Khôn Hay Dại ?

rang-khon-khon-nkdv-13-02-2012

Cho đến nay, ngoại trừ các răng khôn mọc lệch hoặc ngầm cần phải nhổ, đối với các răng khôn mọc thẳng, người ta vẫn chưa biết trước được liệu răng này khi mọc có gây biến chứng hay không

Read More »