Home / Tag Archives: nieng rang (page 6)

Tag Archives: nieng rang

Phục hình răng – phục hình cố định

phuc-hinh-co-dinh-nkdv-13-03-2012

Phục hình cố định là các loại phục hình – răng giả (mão – cầu răng sứ, mão – cầu răng kim loại…) được gắn cố định vào hàm, miệng người mang. Bao gồm các loại mão -cầu răng khác nhau như: mão – cầu răng toàn sứ, mão -cầu răng sứ kim loại, mão

Read More »