Home / Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ điều trị tham khảo


 II. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
1. Phục hình cố định :
Mão sứ kim loại: bảo hành 2 năm
Mão sứ toàn sứ:  bảo hành 5 năm

Qui định được bảo hành, bảo đảm sau điều trị:
1. Tuân thủ đúng như kế hoạch chuyên môn .
2. Kiểm tra định kỳ mỗi 06 tháng.
Quy định chung :
Nha khoa Đại Việt không bảo đảm trong các trường hợp sau : Vỡ răng do tai nạn, không tuân theo các quy định của phòng khám .