implant

Cháu có một cái răng hàm đã bị sâu và nhổ bỏ bây giờ cháu muốn cấy ghép răng implant. Trên các trung tâm giới thiệu nhiều ưu điểm của cấy ghép implant bền, chắc, nhai thoái mái giống y răng thật.

Cháu có một cái răng hàm đã bị sâu và nhổ bỏ bây giờ cháu muốn cấy ghép răng implant. Trên các trung tâm giới thiệu nhiều ưu điểm của cấy ghép implant bền, chắc, nhai thoái mái giống y răng thật.