Home / Dịch vụ điều trị / Nha khoa tổng quát / Nhổ răng bảo tồn xương ổ răng.

Nhổ răng bảo tồn xương ổ răng.

nhổ răng theo phương pháp truyền thống , thầy thuốc thường bóp xương ổ răng lại .Vỏ xương ổ không còn giữ được khung sườn nên xương ổ răng không thể tái tạo xương vào huyệt xương ổ răng .

nho rang

Xương ổ răng bị tiêu nhiều nên không đủ chỗ trụ implant thay thế
nhổ răng theo phương pháp bảo tồn xương ổ , thầy thuốc không bóp vỏ xương ổ lại , răng được nhổ ra và tiến hành ghép xương ổ răng . Xương hàm sẽ không bị tiêu chờ 3 tháng sau lành thương thì có thể tiến hành ghép trụ implant.