Home / Video clips / Niềng răng lệch khớp cắn thun kéo

Niềng răng lệch khớp cắn thun kéo

Kéo hàm bị lệch bằng thun kéo, kết hợp mắc cài niềng răng