Home / Trang thiết bị / Máy Prepstart

Máy Prepstart

Sửa soạn xoang trám nhẹ nhàng với Prepstart

prepstart

không phải dùng tay khoan nên tránh được tiếng ồn, độ rung và sự ê buốt khó chịu