Home / Trang thiết bị / Máy khoan

Máy khoan

Máy khoan

tay khoan nha khoa

 

 

 

 

Trang bị hàng trăm tay khoan mới cùng với máy làm sạch tay khoan

Trang bị hàng trăm tay khoan mới cùng với máy làm sạch tay khoan và máy hấp đặc biệt dành riêng cho tay khoan