Home / Trang thiết bị / Máy hấp autolave Glass B Cycles

Máy hấp autolave Glass B Cycles

Máy hấp autolave Glass B Cycles

may-hap-autolave-glass-b-cycles

một phát minh mới trong vệ sinh vô trùng

Máy hấp autolave Glass B Cycles : một phát minh mới trong vệ sinh vô trùng. Vi khuẩn không còn cơ may tồn tại trên dụng cụ nha khoa được hấp.