Home / Trang thiết bị / Máy Diagnodent

Máy Diagnodent

Máy Diagnodent

may-diagnodent

giúp bác sĩ phát hiện bệnh sâu răng sớm với tia laser

Diagnodent : giúp bác sĩ phát hiện bệnh sâu răng sớm với tia laser mà các kỹ thuật thông thường không phát hiện được.