Home / Trang thiết bị / Tay khoan

Tay khoan

Mỗi bệnh nhân một tay khoan vô khuẩn là một khó khăn của các cơ sở nha khoa

tay-khoan-nkdv

Mỗi bệnh nhân một tay khoan vô khuẩn là một khó khăn của các cơ sở nha khoa, không chỉ riêng ở việt nam mà ngay cả các nước tiên tiến trên thế giới vì chi phí quá lớn.