Home / Dịch vụ điều trị / Răng sứ Cercon - Zirconia / Giải pháp cầu răng sứ

Giải pháp cầu răng sứ

Nếu bạn mất răng, chúng ta có thể sử dụng một cầu răng sứ  cố định để lắp đầy khoảng cách.  Một cầu răng được tạo thành từ một hoặc nhiều răng nhân tạo được hợp nhất giữa hai hoặc nhiều răng của bạn xung quanh để lắp vào trong khu vực còn lại của răng bị mất.

cầu răng sứ
cầu răng sứ

Cầu được làm bằng sứ và được chế tạo để phù hợp với màu sắc của răng tự  nhiên của bạn.  Sau khi củng cố tại chỗ, cầu răng của bạn là độ bền cao và sẽ kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, cầu răng có thể cần thay thế hoặc cần được tái củng cố do hao mòn thông thường.

xem thêm Bọc răng sứ thẩm mỹ

Lý do cho cầu răng cố định:

1.    Lắp vào không gian của răng bị mất

2.    Duy trì hình dạng khuôn mặt

3.    Ngăn chặn các răng còn lại trôi ra khỏi vị trí

4.    Khôi phục nhai và  phát âm.

5.    Khôi phục nụ cười của bạn.

6.    Phục hình răng cố định thay cho răng giả tháo lắp.